Nu finns ISO 9001:2015 på Svenska: http://www.sis.se/standard/std-8016642.
Hör av er om ni behöver utbildning eller gap-analys mot \"gamla\" standarden. Vid gap-analys går vi igenom vilken påverkan den nya standarden har på ert nuvarande verksamhetssystem.