ovriga-tjanster

CSR - Corporate Social Responsibility är ett begrepp som får allt större genomslag I Svensk industri. Att arbeta med CSR-frågor visar på insikt om att affärsverksamhet baserat på etiskt riktig grund är en bra bas för vidare utveckling av en verksamhet och ger en långsiktig positiv utveckling av verksamheten.

1000 tecken kvar
1000 tecken kvar

Kontakt

Nyhetsbrev

Prenumerera kostnadsfritt på vårt nyhetsbrev!