Innovation on-line

e-solutions

DQS erbjuder denna innovativa tjänst för att göra det möjligt att vidareutveckla ledningssystem och människor. Våra experter har mer än 25 års erfarenhet av revision och certifiering. De har kondencerat ner sina kunskaper vad gäller standarder, metoder och tekniker till användarvänliga verktyg för att stödja förbättringsarbete. Organisationer runt omkring i världen kommer att ha nytta av denna möjlighet..

Välj antingen eAssessments eller eLearning. En online coach vägleder under sessionen.


eAssessments

Ett utvärdringsverktyg för ledningssystem och processer.
Resultatet av utvärderingen redovisas i en välstrukturerad rapport där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras. Detta verktyg kan användas som bas för internrevisioner eller för att bedömma hur väl implementerat ledningssystemet är. Resultatet kan även åskådliggöras för kunder genom själv-deklarationsrapporten. Genom att resultatet är mätbart kan detta vara en utgångspunkt för ständiga förbättringar.


eLearning

Ett verktyg för kvalifisering av personal på alla nivåer.
eLearning ger anställda generellt, experter och ledare en möjlighet att lära från de bästa, och ger dokumenterad bevis på kunskap. Genom att gå utbildningen blir man uppmuntrad att vidga vyer vad gäller ledningssystem, standarder och revisioner. Revisorer och andra experter från DQS delar med sig av sin kunskap.

DQS eSolutions är tillgängligt för var och en som är intresserad över hela världen. eSolutions finns på Engelska endast.

Besök oss på www.dqs-e.com

1000 tecken kvar
1000 tecken kvar

Kontakt

Nyhetsbrev

Prenumerera kostnadsfritt på vårt nyhetsbrev!