DQS Globalt

DQS är en av de större globala certifieringsorganen. Vi finns representerade i mer än 60 länder, har utfärdat 55000 certifikat, har en revisorsbas på 2300 revisorer. Läs mer om den internationella bredden genom att följa länken nedan.

DQS CFS

DQS har samlat information om produkter som tillhandahålls av DQS CFS som fokuserar på certifieringstjänster inom konsumentprodukter som mat, kläder och kosmetika.

DQS GMBH

DQS GmbH är den del av DQS som har kontakt med ackrediteringsmyndigheten i Tyskland. Här styrs alltså våra rutiner för certifiering. Det är även här som granskning av revisionsrapporter görs och certifikat utfärdas.

GC-Mark

GC – Global Conformance är ett varumärke på en tjänst som utvecklats av DQS. Syftet är att skapa förtroende för olika typer av verksamheter.

IQNET

IQNET är en sammanslutning av certifieringsorgan som startades 1990. Idag är 40 certifieringsorgan medlemmar.

Företag som är certifierade av DQS får också ett IQNET-certifikat.

DQS MED

DQS Med certifierar företag inom medicinteknik, en bransch som kännetecknas av produkter med höga krav, och också många krav.

Kontakt

Nyhetsbrev

Prenumerera kostnadsfritt på vårt nyhetsbrev!