dqssweden

DQS är ett global koncern för bedömningar och certifieringar av ledningssystem och processer av olika slag.

Historia

DQS grundades 1985 i Frankfurt am Main och var då det första tyska certifieringsorganet. Syftet med att bilda bolaget var för grundarna, DGQ (Tyska Society for Quality) och DIN (Tyska institutet för standardisering), främst att främja den Tyska ekonomiska utvecklingen. Tidpunkten för starten samanföll i stort sett med den första utgåvan av kvalitetsstandarden, ISO 9001 som kom ut i slutlig version 1987.

1986 blev DQS det första ackrediterade certifieringsorganet i Tyskland, och kunde därmed utfärda ISO 9001-certifikat när standarden givits ut 1987 i första utgåvan.

Därefter införlivades MSS (förvaltnings Systems Solutions) i DQS . Det Amerikanska Underwriters Laborotories, UL renodlade sin verksamhet mot produkttestning, och den delen som sysslade med certifiering av verksamhetssystem flyttades över till DQS i mars 2008. Idag är DQS-koncernen ett av världens största certifieringsorgan när det gäller certifiering av ledningssystem

 

Corporate Organization

DQS har idag mer än 80 kontor i över 60 länder, som bildar ett nätverk som passar utmärkt bland annat till att serva större internationella kunder med certifikat för verksamhet i olika länder. DQS-koncernen har idag ca 20.000 certifierade kunder i nästan alla branscher med cirka 55.000 certifierade platser i över 130 länder.

Företaget sysselsätter cirka 2.800 personer, varav 2.400 är revisorer.

 

DQS i Tyskland

Förutom huvudkontoret i Frankfurt am Main finns i Tyskland lokala kontor i Berlin, Hamburg och Stuttgart. Organisationen består av över 200 anställda och cirka 800 revisorer.


Nätverk

DQS är medlem av det internationella certifierings nätverk IQNet Association, som grundades 1990. Nätverket har ca 40 medlemmar. Medlemmarna samarbetar i frågor rörande tredjepartscertifiering. Det förekommer också att man utför revisioner på uppdrag av en kollega i nätverket.

iqnet

Besök IQ Net associations hemsida. 

 

 

Om oss

Senaste nytt

Ny arbetsmiljöstandard på gång
ISO 9001:2015 på Svenska
ISO 9001:2015 publiserad idag

Kontakt

Nyhetsbrev

Prenumerera kostnadsfritt på vårt nyhetsbrev!