certifiering

Vi som arbetar för DQS i Sverige har lång erfarenhet av certifiering genom arbete för olika certifieringsorgan. Att välja DQS som certifieringsorgan har många fördelar:

 • Globalt välkänt varumärke – speciellt för exportföretag är detta en fördel
 • Kundanpassade revisioner. Med det menar vi att vårt uppdrag är att verifiera överensstämmelse med kraven i den standard som certifieras mot. Utöver detta har olika certifieringsorgan olika inriktning för att erbjuda ytterligare förbättringsförslag. Vi på DQS Sverige vill känna av våra kunders önskemål. De som vill ha förbättringsförslag erbjuds detta, för övriga fokuserar vi på enbart ISO-kraven.
 • I och med att våra revisorer har en bred erfarenhet och kunskap från ett stort spektrum av verksamheter (stora små företag, stabsroller och operativt ansvar (kvalitets/miljöchef, produktionschef, projektledning, VD etc) tror vi att våra revisioner får mer av ett helhetsperspektiv på kundens verksamhet och därmed bättre revisioner. Många andra revisorer har enbart erfarenhet från kvalitet/miljö-området.

Verksamheter klassificeras med hjälp av EA-koder. Med Svenska revisorer han vi revidera baserat på ISO 9001 (kvalitet-), ISO 14001 (miljö-) och BS OHSAS 18001 (arbetsmiljöstandarder) inom följande områden:

 • 4 Textil
 • 12 Kemi (pågående godkännande)
 • 14 Plast och gummi
 • 17 Metall (bastillverkning och bearbetning)
 • 18 Maskintillverkning
 • 19 El, optik, etc.
 • 22 Fordonsindustri exkl. bil/lastbil
 • 29 Partihandel, verkstäder
 • 31 Transporter, lagerhållning, trading
 • 35 Servicetjänster

För övriga verksamhetsområden eller standarder tar vi hjälp av i första hand våra Nordiska kollegor, i andra hand våra övriga ca 2300 revisorer inom DQS.

Om oss

Senaste nytt

Ny arbetsmiljöstandard på gång
ISO 9001:2015 på Svenska
ISO 9001:2015 publiserad idag

Kontakt

Nyhetsbrev

Prenumerera kostnadsfritt på vårt nyhetsbrev!