Ett öga för detaljer

DQS kan erbjuda skräddarsydda andrapartsrevisioner för att kunden skall få en oberoende granskning på av sin egen eller leverantörer var som helst i världen. Genom vår intenationella verksamhet kan detta utföras med lokala revisorer.

Process revisioner utformas tillsammans med kund. Input till revisionen kan vara relevanta standarder, lagkrav och era specifika krav. Tillfällen där en processrevision kan vara till nytta kan till exempel vara:

  • Produkt eller process problem
  • Identifiera styrkor och svagheter, identifiera avvikelser och/eller förbättringspotential
  • Initsiering av och uppföljning av förbättringsprocesser Efterlevnad av lagar och andra krav så väl som era kravdokument
  • Vid val och/eller utvärdering av leverantörer

Leverantörsrevisioner verifierar att era leverantörer uppfyller de krav som ni ställer. Revisorer kontrollerar efterlevnaden hos leverantörer, identifierar eventuella brister så att leverantören kan förbättra sitt arbetssätt. Dessutom ger revisonen möjlighet till att underlätta kommunikation med era leverantörer. Att bättre lära känna sina leverantörer kommer i slutändan att stärka ert förtroende hos kund.

Att arbeta med att förbättra leverantörers kvalitetsutfall ger minskade kostnader och en förbättrad logistikprocess. Leverantörsrevisioner kan också användas som benchmarkingsverktyg och vid leverantörsval.

1000 tecken kvar
1000 tecken kvar

Kontakt

Nyhetsbrev

Prenumerera kostnadsfritt på vårt nyhetsbrev!