Information om nya krav (rubrik)

Klicka på länken nedan för att få information om innehåll i 2015 års version av både ISO 9001 och ISO 14001 (FDIS-status). Välj 9001 eller 14001. För ISO 9001 finns en webinar, och för ISO 14001 en sammanfattning av förändringarna.


Uppgradering till ny version (rubrik)

DQS har som alla certifieringsorgan en metodik för att tillsammans med våra kunder uppgradera befintliga certifikat under övergångsperioden.

Övergång till den nya versionen (2015) av standarderna kan göras under en 3-årsperiod efter att standarden är utgiven (september enligt plan för både 9001 och 14001). Normal görs detta i två steg, en första "readiness review" på plats följt av en "övergångsrevision" som steg två. Dessa revisoner kan kombineras med årliga uppföljningsrevisioner eller omcertifieringsrevisioner. Planering av omfattning görs per företag.

För befintliga kunder beskriver vi gången på plats hos er i samband med ordinarie revision.

En gapanalys kan också erbjudas där vi identifierar nödvändiga åtgärder i befintligt system.

Ni är förstås alltid välkomna till oss om frågor eller önskemål kring ovanstående.

Kontakt

Nyhetsbrev

Prenumerera kostnadsfritt på vårt nyhetsbrev!